Chuyến đi Hiroshima Osaki Kamijima souvenir Quà lưu niệm ở Hiroshima hoàn toàn muốn điều này! (Người)

2019-01-10 00:43:39 152 0

Sự miêu tả

Nói về Hiroshima, hình ảnh ở thành phố Hiroshima có thể mạnh mẽ, nhưng thực sự các hòn đảo bị cô lập hiện đang rất nóng. . . ! Trên đường đến một hòn đảo xa xôi như vậy, một chiếc TV mà tôi gần đây đang phát hiện ra đồ ngọt của chủ đề! Đó là một vị thần ngọt ngào của một khẩu vị sai lầm lê thích hợp để uống (≧ ∇)