Tôi không biết cho đến khi tôi nhìn thấy nó! Tôi sẽ dạy bạn "thật" của Tajimahar!

2018-10-28 21:31:02 754 0

Sự miêu tả

"Trái cây của Tajima Haru" · "Thực ra" là vấn đề của tâm trí. (Tôi nghĩ rằng mái nhà bằng cách nào đó màu vàng) · "Trong thực tế" Đó là một múp hỗn độn. (Đối với việc sử dụng ngân sách mà đất nước cũng leans.) · "Thực tế là" Một phần với màu sắc của tòa nhà không được sơn, nó là phù hợp với một hòn đá màu (đấu tranh là oozing ra) chính xác Đó là một lâu đài trôi nổi trong thế giới ảo! ! (^ ω ^)