Taketomi-jima-ийн хуучны хот

2018-09-23 01:34:24 1146 0

Тайлбар

Окинава мужийн Naha хотоос 1 цаг орчим нисэх онгоцны буудал дээр очиход би Иакигакижимагаас 15 минут орчим тийрэлтэж явсан. Хэдийгээр энэ нь маш үзэсгэлэнт далайн эрэг байгаа боловч Taketomijima-ийн гайхамшиг нь Окинава дахь уламжлалт хувийн байшингуудыг харж болно. Улаан хавтан, Shisa хувийн байшин Окинавагийн мөн чанарыг мэдэрчээ.